Back to EVU Home Aplicatii Informatii Prezentare Societate @ e-mail
EVU: Evidenta utilajelor si indicatori aferenti

 1. Exploatare ( Culegere date din documente primare )
  • Utilaje
   • F.C. - raport de schimb (utilaje grele)
   • F.C. - raport de schimb (utilaje de medie si mica mecanizare)
   • Fisa limita - Combustibili si lubrifianti
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
  • Mica mecanizare
  • Restante
   • Restante - utilaje grele
    • FC - uri restante
    • Decont prestatii restante
   • Restante - utilaje de medie si mica mecanizare
    • FC - uri restante
    • Decont prestatii restante
  • Consum de anvelope
  • Consum de acumulatori
  • Preturi, tarife
   • Preturi, tarife (utilaje grele)
   • Preturi, tarife (utilaje de medie si mica mecaniz.)
  • Tarife montari-demontari
 2. Nomenclatoare
  1. Nomenclatoare generale
   • Planul de conturi
   • Nomenclator firme (SIRUES)
   • Nomenclator tari si monede
   • Nomenclator gestiuni
   • Nomenclator banci
   • Nomenclator conturi bancare
   • Nomenclator persoane
   • Nomenclator comenzi
   • Nomenclator carnete cec
   • Nomenclator executanti
   • Nomenclator lucrari (loc colectare chelt.)
   • Nomenclator grupe de materiale
   • Nomenclator materiale
   • Nomenclator unitati de masura
   • Nomenclator clase auto si utilaje
   • Nomenclator autovehicule
   • Nomenclator utilaje
   • Nomenclator cursuri valutare
   • Nomenclator locuri speciale de colectare chelt.
   • Nomenclator judete
   • Nomenclator localitåti
   • Nomenclator domenii de activitate
  2. Nomenclatoare specifice
   • Clase de utilaje
   • Utilaje (inventar parc)
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
 3. Executie rapoarte standard
  1. Fise
   • F10-Centralizator MFC
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • F11-Centralizator UTILAJE GRELE
  2. Liste
   • L10-Pozitii in ciclu
    • Utilaje grele
   • L11-Structura parcului
   • L12-Imobilizari pe cauze
    • Utilaje grele
   • L20-Plan de revizii si reparatii
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • L21-Situatia nerealizarii reparatiilor scadente
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • L30-Lista deconturilor prestatii TERTI facturate
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • L31-Lista prestatiilor curente cu facturi in luna urmatoare
   • L32-Lista comparativå EVU-ECO2 deconturi nefacturate
  3. Deconturi
   • D10-Decont prestatii
    • Decont prestatii utilaje grele
    • Decont prestatii utilaje de medie si mica mecanizare
   • D11-Decont SUT - prestatii TERTI
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • D12-Decont SUT - prestatii PROPRII
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • D13-Decont de chirii
   • D20-Borderoul prestatiilor
  4. Combustibili si lubrifianti
   • Consum de combustibili si lubrifianti
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • Consum de combustibili (preluare din EMA2)
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • Consum de lubrifianti (preluare din EMA2)
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
  5. Urmårire realizåri
   • U10-Centralizatorul activitatii de prestatii
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • U20-Realizari utilaje
    • Utilaje grele
    • Utilaje de medie si mica mecanizare
   • U30-Realizari mecanici
   • U40-Realizari cantitative utilaje grele
 4. Vizualizare, imprimare, stergere rapoarte
 5. Calcul de tarife
  1. Date generale
  2. Date normative
   • Utilaje grele
   • Utilaje de medie si mica mecanizare
 6. Buget de venituri
  1. Utilaje grele
  2. Utilaje de medie si mica mecanizare
 7. Functii generale
  1. Modificari in timp ale aplicatiei
  2. Reguli generale privitoare la comenzi
  3. Vizualizare parametri specifici utilizatorului
  4. Cine a instalat aplicatia
  5. Ce se lucreaza în retea
  6. Noutåti privind nomenclatoarele-versiunea 7.0
 8. Prelucråri speciale
  1. Deconturi facturate
 9. Administrator
  1. Date specifice utilizatorului
  2. Modificare parole
  3. Configurare imprimanta
  4. Salvare colectii de date
  5. Restaurare colectii de date
  6. Reorganizare date (refacere indecsi)
  7. Modificare parametri specifici utilizatorului
  8. Generare NOTE CONTABILE pt. prestatii interne si prestatii terti
  9. Export note contabile pe disketa
  10. Schimbare de luna
  11. Export date catre SCUT (Situatii centralizatoare)
  12. Import tarife din SCUT
  13. Export nomenclatoare
  14. Import nomenclatoare
  15. Tentativa de reparare baze de date distruse
  16. Definirea drepturilor de modificare a nomenclatoarelor
  17. Refacere structuri nomenclatoare la cerere
  18. Export PRESTATII UTILAJE catre FAC (facturare)
  19. Conversie EVU 1.0 la EVU 2.0
 10. Terminare EVU