Back to ESA4 Home Aplicatii Informatii Prezentare Societate @ e-mail
ESA 3: Evidenta personal si calcul salarii

 1. Introducere/modificare/stergere date
  1. Evidenta angajati
   • Fisa 1 - date generale despre angajati
    • Fisa 1a - date de incadrare angajati
    • Fisa 1b - date privind asigurarile sociale pt. angajati colaboratori
   • Fisa 2 - alte date despre angajati
   • Fisa 3 - sporuri si adaosuri cu caracter permanent
   • Rapoarte evidenta
    • Registrul de evidenta al angajatilor
     • E01-Toti angajatii
     • E02-Angajatii permanenti
     • E03-Alte tipuri de angajati
    • E04-Registrul numerelor matricole
   • Date necesare intocmirii fiselor fiscale :
    • Coeficienti de deducere personala suplimentara :
     • Coeficienti, functie de sit. proprie sau a persoanelor in intretinere
     • Coeficienti, functie de calitatea persoanelor in intretinere
    • Fisa Fiscala - Date de identificare angajator
    • Fisa Fiscala - Date de identificare angajat
    • Fisa Fiscala - Date despre persoanele aflate in intretinere
   • Editare fise fiscale :FISA FF1, cap.I, II si III, subcap.A (salarii la functia de baza)
    • FISA FF1, cap.III, subcap. B si C (salarii la functia de baza)
    • FISA FF1, capitolele IV si V. (salarii la functia de baza)
    • FISA FF2, (pentru alte venituri decat cele de la functia de baza)
  2. Avans chenzinal, alte drepturi banesti, retineri
   • Avans chenzinal si alte drepturi pentru luna curenta
    • Avans chenzinal, C.O., C.M., regularizari
    • Indemnizatii C.A., prime si beneficii
    • Rapoarte
     • Stat de plata avans chenzinal
     • Centralizator avans
     • Fluturasi avans
     • Stat de plata avans beneficii - prime anuale
     • Stat de plata avans prime
     • Centralizator avans prime
     • Stat de plata avans Indemnizatii Consiliu de Administratie
    • Modificare rapida Avans chenzinal si alte drepturi
    • Adaugare sume nete la salariul calculat
   • Avans chenzinal si alte drepturi pentru luna urmatoare
    • Avans chenzinal, prime, indemnizatii
    • Rapoarte
     • A01 -Stat de plata avans chenzinal
     • A02 -Centralizator avans
     • A03 -Fluturasi avans
     • A04 -Stat de plata avans prime
     • A04C-Centralizator avans prime
     • A05-Stat de plata avans beneficii - prime anuale
     • A06-Stat de plata avans Indemnizatii Consiliu de Administratie
   • Retineri din salariu
   • Consultare arhive de venituri si retineri
    • Venituri realizate in lunile precedente
    • Retineri din lunile precedente
  3. Pontaj lunar
   • Pontaj lunar normal (Macheta 1)
   • Pontaj lunar suplimentar (Macheta 2)
  4. Normarea muncii, calcul manopera
   • Nomenclator norme de munca - tarife
   • Calcul manopera din bonuri pe persoana sau echipa
  5. Concedii
   • Concedii medicale in luna
   • Concedii de odihna
  6. Repartizare cheltuieli cu salariile
   • Repartizare drepturi salariati pe conturi si repartitori
   • ECHIPE - Repartizare manopera pe conturi si repartitori
   • PERSOANE - Repartizare manopera pe conturi si repartitori
 2. Baze de date
  1. Grila impozitare venituri salariale lunare
  2. Grila impozitare venituri salariale anuale
  3. Tabela de indexare
  4. Constante luna
 3. Rapoarte standard
  1. Rapoarte la lichidare
   • Foi de calcul
    • Foi de calcul la lichidare
     • F01-Foaia de calcul
     • F02-Centralizator foi pe subunitati
     • F03-Centralizator foi pe subunitati si echipe
     • F04-Centralizator foi pe subunitati si sectii
     • F05-Raport de lucru pe echipe (fata foii de calcul)
    • Simulare calcul foi cu indice 1 (regie+acord echipa)
     • F06-Foaia de calcul (simulare cu indice 1)
     • F07-Centralizator foi pe subunitati (simulare cu indice 1)
     • F08-Centralizator foi pe subunitati si echipe (simulare cu indice 1)
     • F09-Centralizator foi pe subunitati si sectii (simulare cu indice 1)
   • State de salarii
    • S01-Stat de salarii general (varianta normala)
    • S02-Stat de salarii general (varianta simplificata)
    • S03-Fluturasi salariati
    • S04-Borderou state
    • S05-Centralizator state salarii
    • State de salarii I.V.G.
     • S06-Stat de salarii angajati permanenti (format normal)
     • S07-Stat de salarii angajati permanenti (format A4)
     • S08-Stat de salarii colaboratori
    • S09-Stat pentru Camera de munca (pe locuri de plata)
    • S10-Stat pentru Camera de munca (alfabetic)
    • S11-Tabel nominal cf. art.21 din Legea nr.215/1997
   • Retineri
    • R01-Situatia retinerilor
    • R02-Centralizator retineri dupa cod retinere
    • R03-Centralizator retineri dupa cod retinere si loc plata
    • R04-Centralizator retineri dupa loc plata si cod retinere
    • R05-Centralizator retineri pe categorii de personal si cod retinere
  2. Rapoarte speciale
   • Ordine de plata
   • Anexa la ordine de plata
   • Borderouri pentru banci
   • Restante la contributiile pt. pensie suplimentara, somaj, CAS
   • Tabel cu retinerile CAR
   • Balanta analitica CAR
   • Adeverinte salariati
    • Adeverinte salariati (text standard)
    • Adeverinte salariati (text local)
   • Fluturasi CAR
   • Restante la alte retineri
   • Raport cu CO efectuate si restante
   • Raport cu persoanele nepontate in luna curenta
  3. Rapoarte pentru analiza, sinteze, viramente
   • Centralizatoare pentru plata C.A.S. si Fond Somaj
    • Pe locuri de plata
    • Pe locuri de munca
    • Lista colaboratorilor pentru care se plateste CAS sau pensie suplimentara
   • Rapoarte privind asigurarile de sanatate
    • Asigurari de sanatate platite de angajator
    • Asigurari de sanatate platite de asigurati
    • Centralizator asigurari de sanatate pe Case de Asigurare
    • Lista nominala a persoanelor care platesc asig. de sanatate (Anexa 3)
    • Lista nominala a persoanelor care intra in activitate (Anexa 4a)
    • Lista nominala a persoanelor care ies din activitate (Anexa 4b)
    • Export liste de asigurati cf. Ordinului 43 al C.N.A.S.
   • Date statistice privind prezenta personalului
   • Centralizator brut pe categorii de personal
   • Salariul mediu pe categorii de personal
   • Centralizator indeplinire norme (pt. ROMANOFIR S.A. Talmaciu)
  4. Situatii definite de utilizator
 4. Vizualizare, imprimare, stergere rapoarte
 5. Prelucrari speciale
  1. Generare note contabile
  2. Trecere la alta luna de prelucrare
  3. Actualizare salariu conform claselor de salarizare
  4. Stergere inregistrari din arhive
  5. Vizualizare note contabile
  6. Transfer loc munca din pontaj in loc plata
  7. Export note contabile (pentru reunire cu notele altei colectii ESA4)
  8. Import note contabile (pentru reunire cu notele colectiei curente)
  9. Lista nominala a persoanelor platite prin CARD
 6. Nomenclatoare generale
  1. Planul de conturi
  2. Nomenclator firme (SIRUES)
  3. Nomenclator tari si monede
  4. Nomenclator gestiuni
  5. Nomenclator banci
  6. Nomenclator conturi bancare
  7. Nomenclator persoane
  8. Nomenclator lucrari (loc colectare chelt.)
  9. Nomenclator comenzi
  10. Nomenclator judete
  11. Nomenclator executanti
  12. Nomenclator materiale
  13. Nomenclator grupe de materiale
  14. Nomenclator unitati de masura
  15. Nomenclator clase auto si utilaje
  16. Nomenclator autovehicule
  17. Nomenclator utilaje
  18. Nomenclator locuri speciale de colectare chelt.
  19. Cursuri valutare
  20. Nomenclator domenii de activitate firme
 7. Nomenclatoare specifice ESA
  1. Beneficiari de retineri
  2. Nomenclator retineri
  3. Clase de salarizare
  4. Alte nomenclatoare ESA
   • Studii
   • Profesii
   • Profilul studiilor
   • Limbi straine
   • Cursuri de perfectionare
   • tip de Navete
   • Cetatenii
   • Nationalitati
   • Categorii de personal
   • Moduri de angajare
   • Moduri de plecare
   • Locuri de plata
   • Functii, meserii
   • Specialitati absolvite
   • Calitatea salariatilor in unitate
   • Ramuri de salarizare
   • Locuri de munca
  5. Sarbatori legale
  6. Nomenclator tipuri de boli pt. calcul C.M.
  7. Limite de lucrari
  8. Taxe postale (pt. mandate)
 8. Noutati :
  1. Despre aplicatia ESA4
  2. Despre legislatie :
   • Ordonanta Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
   • Contributii datorate de catre angajatori si angajati
  3. Despre actuala versiune ESA4
 9. Utilitare N.C.S.
  1. Conversie date de la ESA2 - 7.5 la ESA4 - 8.0
 10. Administrator
  1. Modificare parametri specifici utilizatorului
  2. Modificare parole
  3. Configurare imprimanta
  4. Salvare date
  5. Restaurare date
  6. Reorganizarea colectiei de date
  7. Definirea drepturilor de modificare a nomenclatoarelor
  8. Export nomenclatoare
  9. Import nomenclatoare
  10. Export note contabile pe discheta
  11. Normalizare baze de date ESA4
  12. Definire modele note contabile ESA4 (versiunea 8.0)
  13. Definire parole de acces specifice aplicatiei
  14. Import realizari manopera din aplicatia SERA
 11. Terminare ESA4